Sponzoring

Spoločnosť Ipsen zverejňuje svoju podporu pacientskym organizáciám s cieľom transparentnosti a v súlade s etickým kódexom, zaoberajúcim sa vzťahom medzi farmaceutickým priemyslom a pacientskymi organizáciami, prijatým Európskou federáciou farmaceutického priemyslu a asociáciou (EFPIA).

Čítať ďalej...