header-1

Nedostatok rastového hormónu u detí

Nedostatok rastového hormónu u detí

Čo je to rastový hormón?

Rastový hormón je látka, ktorá sa tvorí v malej žľaze v mozgu nazývanej hypofýza.
Sekréciu rastového hormónu riadia dva hormóny. Sú to GHRH (growth hormone releasing hormone) a somatostatín. Oba sa tvoria v zadnej časti mozgu nazývanej hypotalamus. GHRH zvyšuje tvorbu rastového hormónu v hypofýze a somatostatín túto tvorbu tlmí.
Rastový hormón sa uvoľňuje do krvi vo vlnách a jeho najvyššia hladina v krvi je krátko po zaspatí.
Deti potrebujú omnoho viac rastového hormónu ako dospelí. Je to dané práve vysokou potrebou a zásadnou úlohou rastového hormónu pre zaistenie správneho rastu v detskom veku.
Po ukončení rastu množstvo produkovaného rastového hormónu výrazne klesá, napriek tomu však rastový hormón hrá ďalej v tele veľmi dôležité úlohy.

Čo je príčinou nedostatku rastového hormónu?

K tvorbe nedostatočného množstva rastového hormónu dochádza približne u 1 dieťaťa zo 4 000 narodených. Môže to mať rôzne príčiny, napríklad genetickú – vrodený defekt, abnormálny vývoj hypofýzy alebo aj poškodenie okolo pôrodu. Väčšinou ide o tzv. idiopatický deficit rastového hormónu, t. j. nedostatok z neznámej príčiny. Nedostatočná tvorba rastového hormónu v hypofýze je tu spôsobená sekundárne nedostatočnou produkciou GHRH v hypotalame. Inokedy môže byť príčinou neschopnosť samotnej hypofýzy tvoriť rastový hormón. Poškodenie hypotalamu aj hypofýzy anatomicky aj funkčne môže byť rôzne rozsiahle a môže byť narušená aj tvorba ostatných hypofyzárnych hormónov (tzv. mnohonásobný hypofyzárny deficit). Deficit rastového hormónu sa môže prejaviť kedykoľvek počas detského veku. Príčinou môže byť poškodenie hypofýzy a hypotalamu nádorom, úrazom, infekciou alebo ožarovaním centrálneho nervového systému. Takisto aj tento získaný deficit rastového hormónu môže byť sprevádzaný ďalšími poruchami v činnosti hypofýzy a hypotalamu.

Aké problémy spôsobuje nedostatok rastového hormónu?

U detí sa deficit rastového hormónu prejaví omnoho menšou telesnou výškou, ako zodpovedá ich kalendárnemu veku. Ak nie sú tieto deti liečené, stratu v raste neskôr nedohonia. Oneskorenie rastu v porovnaní s rovnako starými zdravými deťmi sa postupne počas detstva ešte viac zvýrazňuje a zostáva významne nízka postava aj v dospelosti.
V dospievaní je rastový hormón nevyhnutný aj pre pubertálne urýchlenie rastu. Nedostatok rastového hormónu v tomto období a tým aj nedostatočné pubertálne urýchlenie rastu má výrazný podiel na konečnej malej dospelej výške. Nedostatok rastového hormónu negatívne ovplyvňuje aj vývoj kostí, to sa môže prejaviť aj v neskoršom veku ich zvýšenou krehkosťou a preriednutím (osteoporózou).
V dospelosti po skončení rastu pomáha rastový hormón udržiavať normálnu látkovú premenu, stav svalov. Preto u dospelých môže deficit rastového hormónu spôsobiť zníženie svalovej hmoty a tým zmenšenie svalovej sily, zvýšenie podielu tuku v tele a zvýšenie hladiny cholesterolu v krvi. Vzniknutá obezita spolu so zvýšením cholesterolu v krvi môže mať závažné následky v podobe predčasnej sklerózy ciev mozgu (mozgovej mŕtvice) alebo srdca (infarktu).
Veľmi významným ukazovateľom zdravia je kvalita života. Rastový hormón v dospelosti pomáha kvalitu života udržiavať. U niektorých dospelých s deficitom rastového hormónu preto kvalita života klesá, sťažujú sa na nedostatok životnej energie a cítia depresie.

Ako sa dá zistiť nedostatok rastového hormónu?

Podozrenie na nedostatok rastového hormónu musí vzniknúť u detí s malou rýchlosťou rastu (počet cm za rok, o ktoré dieťa vyrastie) alebo s malou telesnou výškou v porovnaní so zdravými, rovnako starými deťmi. Hodnotenie rastu umožňujú tabuľky rastu zdravej detskej populácie, ktoré sú k dispozícii u praktických lekárov a tiež v zdravotnom a očkovacom preukaze dieťaťa. Na potvrdenie nedostatku rastového hormónu, bohužiaľ, nestačí jedna vzorka krvi, ale sú potrebné špeciálne, tzv. stimulačné testy. U zdravých detí určité látky vyvolajú dostatočné zvýšenie hladiny rastového hormónu v krvi odobratej v niekoľkých vzorkách po ich podaní. Deti s deficitom rastového hormónu požadovaného zvýšenia hladiny rastového hormónu v krvi v týchto testoch nie sú schopné. Tieto špecializované vyšetrenia robí detský endokrinológ a môže si vyžiadať krátku hospitalizáciu.

Ako pomôcť?

Deti s deficitom rastového hormónu môžu byť rastovým hormónom liečené. Táto liečba sa robí od prelomu 50. – 60. rokov 20. storočia. Spočiatku sa rastový hormón získaval extrakciou z hypofýz zomretých ľudí. To malo veľa nevýhod, vrátane rizika prenosu vážnych vírusových infekcií. Dnes sa na liečbu používa len čistý syntetický rastový hormón, identický s ľudským. Od roku 1985 sa tento tzv. rekombinantný rastový hormón vyrába metódou génového inžinierstva za pomoci špeciálneho typu baktérií.
Rastový hormón sa aplikuje pomocou podkožnej injekcie každý večer pred spaním. Na to sú určené špeciálne aplikačné perá, ktoré proces injekcie výrazne zjednodušujú. Možné nepríjemné pocity minimalizujú veľmi jemné ihly. Vpichy bývajú veľmi dobre znášané. Váš lekár alebo zdravotná sestra vám poskytnú viac informácií.

Potrebuje dieťa ešte ďalšiu liečbu?
Ak dieťa trpí nedostatkom ďalších hormónov hypofýzy, je nutná liečba aj týmito hormónmi. Táto liečba je tiež úspešná; na podrobnosti sa opýtajte svojho ošetrujúceho lekára.
Je potrebné stále dochádzať do ordinácie alebo nemocnice?

Áno. V intervaloch troch až šiestich mesiacov je nutné v ordinácii skontrolovať úspešnosť liečby a prípadne upraviť dávky rastového hormónu.

Kto je zodpovedný za liečbu dieťaťa rastovým hormónom?

Za liečbu je zodpovedný ošetrujúci lekár v špecializovanom centre. Pochopiteľne, že výsledky liečby závisia aj od spolupráce dieťaťa a jeho rodičov.

Bude dieťa liečené rastovým hormónom trvalo?

V čase ukončenia rastu a dosiahnutia konečnej telesnej výšky v dospelosti je potrebné rozhodnúť, či v liečbe rastovým hormónom pokračovať, alebo ju ukončiť. Inak povedané, či je liečba naďalej potrebná, alebo je už zbytočná. K rozhodnutiu prispejú výsledky znovu uskutočnených testov na schopnosť produkcie rastového hormónu, podobne ako to bolo pri preukazovaní jeho deficitu pred začatím liečby v detstve. V mnohých prípadoch deficitu rastového hormónu liečeného počas rastu v detstve sa v dospelosti ukáže, že je zachovaná schopnosť produkovať také množstvo rastového hormónu, ktoré síce nestačilo na vysoké nároky telesného rastu, ale pre potreby v dospelosti celkom dostačuje. V týchto prípadoch je možné liečbu rastovým hormónom ukončiť. V mnohých prípadoch však nie je ani v dospelosti produkcia rastového hormónu dostatočná. K akým následkom to môže viesť, bolo už uvedené a ošetrujúci lekár potom odporučí v liečbe rastovým hormónom pokračovať. Potrebné dávky rastového hormónu podávané v dospelosti bývajú výrazne nižšie ako dávky potrebné pre rast a vývoj v detstve.

Je možné dosiahnuť normálnu telesnú výšku pri nedostatku rastového hormónu?

Bez liečby rastovým hormónom určite nie, pomocou liečby áno. Dôležitou podmienkou úspechu je začať s liečbou včas! Pri hodnotení úspešnosti liečby rastovým hormónom je potrebné vždy vziať do úvahy telesnú výšku rodičov. Všetko vám podrobne vysvetlí ošetrujúci lekár.

Ďalšie informácie

Informácie o liečbe rastovým hormónom u detí na stiahnutie vo formáte PDF