Logo

Endometrióza

Ako sa endometrióza prejavuje?

Slovo endometrióza je odvodené od latinského endometrium – výstelka dutiny maternice. Endometrióza je ochorenie, pri ktorom sa čiastočky endometria nachádzajú mimo dutiny maternice. Lokalizácia týchto čiastočiek nemusí byť obmedzená len na oblasť panvy ženy, ale môže sa vyskytovať okrem srdcového svalu a sleziny prakticky kdekoľvek.

Ochorenie sa prejavuje najčastejšie bolestivou menštruáciou, dlhodobými bolesťami v podbrušku, bolesťami pri pohlavnom styku a niekedy aj prítomnosťou krvi v moči.

Nezriedka je endometrióza aj príčinou neplodnosti ženy. Ak patríte k ženám, ktoré sa dlhodobo a neúspešne liečia kvôli niektorému z týchto príznakov, potom je možné, že aj vy trpíte endometriózou. Endometrióza je totiž najčastejšou gynekologickou chorobou v reprodukčnom veku ženy. Svedčia o tom literárne údaje, podľa ktorých sa endometrióza vyskytuje u 20 – 50 % neplodných žien a u 50 % žien, ktoré trpia tzv. panvovou bolesťou.

Aké sú základné typy endometriózy?

Podľa umiestnenia rozdeľujeme štyri základné typy endometriózy:

. Endometrióza peritoneálna

výskyt ložísk na pobrušnici
Tento typ endometriózy je najľahšie rozpoznateľný. Na pobrušnici môžeme pri operácii zistiť farebné škvrny veľkosti aj niekoľkých milimetrov. Farba týchto škvŕn je rôzna podľa toho, v akom vývojovom štádiu sa ložiská endometriózy nachádzajú. Spočiatku sú ložiská také nepatrné, že ich voľným okom nevidíme. V ďalších vývojových štádiách sa na pobrušnici vyskytujú škvrny červenej farby. Príčinou je vznik početného, i keď veľmi drobného cievneho zásobenia pôvodne nepatrných mikroskopických ložísk. Červené ložiská endometriózy prekonávajú v podstate rovnaký hormonálny cyklus ako maternicová výstelka. Znamená to, že sa po istom čase odlučujú v závislosti od menštruácie. Toto vedie k miestnemu zápalu v okolí týchto červených ložísk, ktoré sa postupne uzatvoria. V uzatvorenom priestore sa hromadí odlučované tkanivo a ložiská sa zväčšujú a menia sa na ložiská modré. V nich sa postupne znižuje cievne zásobenie a dochádza tak k premene ložiska na jazvu. Vzniká tak posledné vývojové štádium – biela endometrióza. Dôsledkom jazvenia v okolí ložiska môžu byť aj okrúhle defekty (otvory) v pobrušnici.

. Endometrióza ovariálna

výskyt ložísk na vaječníku
Tento typ je charakteristický výskytom farebných ložísk na povrchu vaječníka, ktoré sa môžu vnoriť do hĺbky vaječníka a vytvoriť cystu veľkosti aj niekoľkých centimetrov. Táto cysta sa nazýva endometriom alebo endometriózna cysta. Pre svoj obsah hnedastej tekutiny býva často označovaná ako térová alebo čokoládová cysta.

. Endometrióza rektovaginálneho septa

výskyt endometriózy v priehradke medzi pošvou a konečníkom
Pre tento typ endometriózy je typický výskyt tuhých uzlíkov. Uzlíky vznikajú zvýšenou tvorbou hladkej svaloviny a väziva v okolí endometrióznych žliazok. Mnohokrát sa tento typ endometriózy označuje ako hlboký, pretože postihuje nielen zmienenú priehradku, ale aj väzy medzi maternicou a panvovými kosťami. Uzlíky sa môžu tvoriť aj vo svalovine panvových orgánov. Táto endometrióza podlieha len minimálnym zmenám v priebehu menštruačného cyklu a prejavuje sa trvalou a veľkou bolesťou.

. Adenomyóza

výskyt ložísk vnútri svaloviny maternice
Tento typ endometriózy nie je izolovaný. Väčšinou je sprevádzaný výskytom peritoneálnej endometriózy, často aj výskytom maternicových myómov – svalových uzlov na maternici. Prejavuje sa zvýšeným maternicovým krvácaním, bolestivou a zväčšenou maternicou a ďalšími príznakmi typickými pre endometriózu, ako sú bolestivá menštruácia, bolesti pri pohlavnom styku a dlhodobá panvová bolesť.

Ako endometrióza vzniká?

Z historického hľadiska nie je endometrióza chorobou civilizačnou. Historicky prvý popis pochádza od anatóma českého pôvodu von Rokitanského z r. 1860. Termín endometrióza sa však začal až v dvadsiatych rokoch minulého storočia používať J. A. Sampson, ktorý tiež ako prvý rozpracoval teóriu vzniku endometriózy.

Súčasná medicína stále nemá presnú odpoveď na otázku, ako endometrióza vlastne vzniká. Základnou podmienkou tohto ochorenia je prítomnosť menštruácie. Z toho tiež vychádza najstaršia teória, tzv. implantačná. Hovorí, že za výskyt endometriózy môže tzv. spätná menštruácia. Za normálnych okolností sa hormonálne zmenená sliznica maternice (endometrium) odplavuje z dutiny maternice pošvou a nastáva menštruácia. Čiastočky endometria sú však počas menštruácie vyplavené vajcovodmi aj do dutiny brušnej. Podľa implantačnej teórie tu môže dôjsť k ich „zahniezdeniu“ (implantácii) a rovnaký hormonálny proces, aký prebieha na sliznici maternice, potom prebieha aj na implantovaných čiastočkách sliznice v dutine brušnej a v panve.

Túto teóriu podporujú štúdie, v ktorých bolo zistené, že endometriózou trpia najmä ženy, ktoré menštruujú v krátkych intervaloch za sebou, majú menštruáciu silnú a dlhšiu ako 7 dní. Navyše bol zistený častejší výskyt endometriózy u dievčat s obmedzenou alebo žiadnou možnosťou odtoku menštruačnej krvi.

Ďalším možným vysvetlením vzniku endometriózy je premena (metaplázia) niektorých buniek v dutine brušnej na bunky podobajúce sa endometriu. Táto teória predpokladá, že k tejto premene dôjde po opakovaných zápaloch v malej panve ženy alebo ako reakcia na vyššie hladiny estrogénov (ženských pohlavných hormónov).

Snaha objasniť príčinu endometriózy viedla aj k štúdiu súvislostí medzi endometriózou a zmenou v imunitnom systéme ženy. Ďalšia teória – tzv. imunologická – sa domnieva, že žena, ktorá trpí endometriózou, má zníženú bunkovú imunitu alebo že má v tele prítomné protilátky proti endometriu. Dalo by sa teda zjednodušene povedať, že obranný systém ženy nereaguje na výskyt ložísk endometria mimo dutiny maternice a tým uľahčuje ich zahniezdenie (implantáciu) alebo premenu (metapláziu).

V každom prípade sa na vzniku endometriózy podieľa hneď niekoľko faktorov – faktor genetický (endometrióza sa vyskytuje u 80 % dvojčiat), imunologický a hormonálny.

Ako sa endometrióza prejavuje?

Príznaky ochorenia sa líšia v závislosti od umiestnenia ložísk, od ich veľkosti a od štádiu ochorenia.

Liečba panvovej bolesti

. Bolesť

Najčastejším príznakom je bolesť. Bolestivá menštruácia sprevádza 50 – 90 % žien, ktoré trpia endometriózou. Bolesti pri pohlavnom styku uvádza 25 – 50 % žien s endometriózou a dlhotrvajúcu bolesť v panve 30 – 50 % žien. Príčin, ktoré spôsobujú bolesti, môže byť niekoľko. Ložiská na pobrušnici, ktoré sú aktívne (červená a modrá), produkujú určité látky povahy enzýmov, ktoré pôsobením na nervové zakončenia bolesť vyvolávajú. Ložiská, v ktorých už prevažuje zložka väzivová (biela endometrióza), vytvárajú jazvy a zrasty okolitých orgánov vzájomne. Ťahom a tlakom potom spôsobujú bolesť, ktorá sa násobí postupným znižovaním prekrvenia okolia postihnutého tkaniva.

. Neplodnosť

Často sa uvádza priamy vzťah medzi neplodnosťou ženy a endometriózou. Hodnotenie je veľmi ťažké, i keď sa udáva, že 50 % neplodných žien má endometriózu a 50 % žien s endometriózou je neplodných. Jednoznačnou príčinou neplodnosti sú rozsiahle zrasty v malej panve. Tieto zabraňujú uvoľneniu vajíčka z vaječníka, bránia vajcovodom v ich pohybe alebo môžu vajcovod uzavrieť, a tak znemožniť posun vajíčka do dutiny maternice. Neplodnosť však môžu inými mechanizmami spôsobovať aj časnejšie štádiá endometriózy bez zrastov v dutine brušnej.

Ako sa diagnostikuje

Ženu ku gynekológovi najčastejšie zavedie dlhotrvajúca bolesť. Ide o bolesť, ktorá ju sprevádza niekoľko mesiacov aj rokov, ktorá sa postupne zhoršuje a nemá príznaky náhleho zápalu. Lekár starostlivým záznamom anamnézy – pohovorom o predchorobí – vysloví podozrenie na endometriózu a odošle ženu na špecializované pracovisko na diagnostiku. V ambulantnom zariadení je možnosť rozpoznania endometriózy obmedzená len na gynekologické vyšetrenie. Na potvrdenie diagnózy je nutné vyšetrenie invazívne – operačné. Najľahšie je možné endometriózu diagnostikovať laparoskopiou.

Laparoskopia

Čo je to laparoskopia?

Laparoskopia je v súčasnosti jednou z najčastejšie používaných metód chirurgických zákrokov v gynekológii. Pomocou laparoskopie je možné zobraziť všetky orgány v oblasti panvy a brucha. Princíp je takýto. Pacientke sa v celkovej narkóze urobí v pupočnej jamke malý rez (cca 10 mm), ktorým:
je možné do brušnej dutiny vpraviť plyn (CO2) pre lepšiu prehľadnosť v panve,
je možné vsunúť optický prístroj (laparoskop) spojený s videokamerou a svetelným zdrojom, ktorý umožňuje prezeranie orgánov

Pomocou laparoskopie je možné diagnostikovať ochorenie, ktorým trpíte, a často je možné súčasne urobiť potrebný chirurgický zákrok. Vďaka laparoskopii je možné robiť chirurgické zákroky „so zatvoreným bruchom“. Nástroje sa do brušnej dutiny zavádzajú otvorom s veľkosťou 5 – 10 mm.

Aké zákroky je možné metódou laparoskopie robiť?

Laparoskopia umožňuje vykonávanie rôznych chirurgických zákrokov. V gynekologickej chirurgii napr.:
ošetrenie pri mimomaternicovom tehotenstve,
ošetrenie pri vaječníkových cystách,
chirurgický zákrok pri endometrióze,
chirurgické zákroky pri liečbe neplodnosti,
liečbu myómov,
chirurgické zákroky pri liečbe rakoviny,
hysterektómiu (odstránenie maternice),
sterilizáciu.

V chirurgii tráviaceho ústrojenstva, napr.:
appendektómiu (odstránenie slepého čreva),
cholecystektómiu (odstránenie močového mechúra),
zákrok pri pruhu.

Neočakávané komplikácie alebo nález závažnejšieho rozsahu ochorenia môžu viesť chirurga k tomu, že preruší laparoskopiu a prejde k operačnému výkonu „s otvoreným bruchom“ (laparotómii).

Aké sú prednosti laparoskopického zákroku?

Prednosti oproti klasickej chirurgii „s otvoreným bruchom“ sú početné:
operačný výkon je väčšinou kratší a krvná strata nižšia ako pri klasickej operácii,
obdobie pooperačného zotavenia je kratšie a pacient sa môže rýchlejšie vrátiť do práce,
čas hospitalizácie v nemocničnom zariadení je kratší,
zostávajú esteticky prijateľnejšie jazvy.

Komplikácie pri laparoskopii sú vzácne. Bolesti v podbrušku alebo bolesť v ramenách mizne do 24 hodín. Komplikácie po návrate domov, ako je horúčka, nadmerné krvácanie, zastavenie črevnej pasáže, zvracanie či závažné poruchy močenia, je nutné ohlásiť operujúcemu lekárovi.

Hysteroskopia

Čo je to diagnostická hysteroskopia?

Hysteroskopia umožňuje gynekológovi dôkladne a úplne vyšetriť hrdlo maternice aj dutinu maternice. Toto vyšetrenie je možné robiť aj semiambulantne (s jednodňovou hospitalizáciou) a patria k nemu nasledujúce kroky:
zavedenie zrkadla a dezinfekcia pošvy a hrdla maternice,
zavedenie tenkého optického prístroja (hysteroskopu) s priemerom 2 až 6 mm spolu s malým množstvom fyziologického roztoku, ktorý umožní dobrú viditeľnosť, do dutiny maternice,
toto vyšetrenie je obvykle nebolestivé, ak miernu bolesť v podbrušku spôsobuje, prítomný anestéziológ vám podá do žily látku, ktorá bolesť tlmí.

Čo je cieľom diagnostickej hysteroskopie?

So zavedením veľmi tenkých hysteroskopov do gynekologickej praxe sa hysteroskopia spolu s ultrazvukom stala jedným z najjednoduchších a najužitočnejších vyšetrení dutiny maternice.

Toto vyšetrenie umožňuje:

zobraziť hrdlo maternice a dutinu maternice,
rozpoznať rôzne anomálie: myómy, polypy, maternicové malformácie, zmeny na sliznici maternice vrátane prednádorových.

Prínos hysteroskopie spočíva v skutočnosti, že táto technika umožňuje presné zobrazenie atypických ložísk vnútri maternice a umožňuje operatérovi presnú prácu pod zrakovou kontrolou. Toto presné hodnotenie v kombinácii s histologickým výsledkom je potrebné pri rozhodovaní o možnostiach liečby.

Čo je to operačná hysteroskopia?

Dovoľuje robiť niektoré operačné výkony a zachováva rovnaké princípy ako diagnostická hysteroskopia. Z nutnosti zavedenia operačných nástrojov do dutiny maternice však v niektorých prípadoch vyplýva použitie hysteroskopov s väčším priemerom (až 10 mm). Preto sa pre väčšie pohodlie pacientky aplikuje analgosedácia alebo celková anestézia.

Operačnú hysteroskopiu je vhodné robiť po menštruácii, keď je nízka sliznica maternice. Zlepší sa tak prehľadnosť v dutine maternice, vykonávané výkony sú pre operatéra jednoduchšie a tiež sa zníži možnosť krvácania pri výkonoch.

Aké zákroky je možné robiť hysteroskopicky?

Liečbu myómov, ktoré sa nachádzajú v dutine maternice.
Odstránenie polypov (z hrdla maternice alebo z dutiny maternice).
Liečbu maternicových malformácií (priehradiek v dutine maternice).
Liečbu maternicových synechií (abnormálnych zrastov stien maternice).
Odstránenie sliznice maternice v prípade veľmi silného menštruačného krvácania (ablácia)

Liečba endometriózy

Liečebný postup je individuálny. Je nutné oddelene posudzovať liečbu endometriózy v súvislosti s neplodnosťou a v súvislosti s panvovou bolesťou.

Liečba panvovej bolesti

. Chirurgická liečba

Súčasná medicína stále nemá presnú odpoveď na otázku, ako endometrióza vlastne vzniká. Základnou podmienkou tohto ochorenia je prítomnosť menštruácie. Z toho vychádza aj najstaršia teória, tzv. implantačná. Hovorí, že za výskyt endometriózy môže tzv. spätná menštruácia. Za normálnych okolností sa hormonálne zmenená sliznica maternice (endometrium) odplavuje z dutiny maternice pošvou a nastáva menštruácia. Čiastočky endometria sú však počas menštruácie vyplavené vajcovodmi aj do dutiny brušnej. Podľa implantačnej teórie tu môže dôjsť k ich „zahniezdeniu“ (implantácii) a rovnaký hormonálny proces, aký prebieha na sliznici maternice, potom prebieha aj na implantovaných čiastočkách sliznice v dutine brušnej a v panve.

Túto teóriu podporujú štúdie, v ktorých bolo zistené, že endometriózou trpia najmä ženy, ktoré menštruujú v krátkych intervaloch za sebou, majú menštruáciu silnú a dlhšiu ako 7 dní. Navyše bol zistený častejší výskyt endometriózy u dievčat s obmedzenou alebo žiadnou možnosťou odtoku menštruačnej krvi.

Ďalším možným vysvetlením vzniku endometriózy je premena (metaplázia) niektorých buniek v dutine brušnej na bunky podobajúce sa endometriu. Táto teória predpokladá, že k tejto premene dôjde po opakovaných zápaloch v malej panve ženy alebo ako reakcia na vyššie hladiny estrogénov (ženských pohlavných hormónov).

Snaha objasniť príčinu endometriózy viedla aj k štúdiu súvislostí medzi endometriózou a zmenou v imunitnom systéme ženy. Ďalšia teória – tzv. imunologická – sa domnieva, že žena, ktorá trpí endometriózou, má zníženú bunkovú imunitu alebo že má v tele prítomné protilátky proti endometriu. Dalo by sa teda zjednodušene povedať, že obranný systém ženy nereaguje na výskyt ložísk endometria mimo dutiny maternice a tým uľahčuje ich zahniezdenie (implantáciu) alebo premenu (metapláziu).

V každom prípade sa na vzniku endometriózy podieľa hneď niekoľko faktorov – faktor genetický (endometrióza sa vyskytuje u 80 % dvojčiat), imunologický a hormonálny.

. Konzervatívna – hormonálna liečba

Úspešnosť tejto liečby je vysoká (75 – 95 %). No u 25 – 50 % pacientok sa do 1 roka po vysadení liečby môžu ťažkosti opakovať. Vnímavosť na liečbu je individuálna a závisí do značnej miery od laparoskopického a histologického nálezu. Najväčšiu úspešnosť je možné dosiahnuť pri ložiskách peritoneálnych (na pobrušnici), menej úspešná je hormonálna liečba pri endometrióze ovariálnej a takmer bez efektu je táto liečba pri postihnutí priehradky medzi pošvou a konečníkom.

Dôležitým hľadiskom sú subjektívne ťažkosti pacientky. Tam, kde sú bolesti viazané na menštruačný cyklus, je liečba iná ako u žien, ktoré majú bolesti pri styku a dlhodobú panvovú bolesť.

Hormonálna liečba je zameraná na ovplyvnenie prirodzenej hormonálnej osi pacientky. Lieky, ktoré sa v liečbe užívajú, blokujú hormóny hypofýzy, ktorý je hormonálnym riadiacim centrom (agonisty gonadoliberínu). Prípravok sa najčastejšie aplikuje podkožne alebo vo forme jednoduchej intramuskulárnej injekcie (Dipherelin). Ak je hypofýza (mozgový podvesok) blokovaná, nevyplavujú sa z vaječníkov hormóny a neuskutoční sa tak pravidelná premena endometria. Hladina ženských hormónov (estrogénov) v krvi sa pohybuje na hranici hodnôt ženy v klimaktériu (prechode). Dôsledkom sú niektoré nežiaduce účinky tejto terapie. K nim patrí okrem dočasnej straty menštruácie náladovosť, depresia, migrény, ženy môžu mať návaly a poruchy spánku.

Tieto príznaky sú však dočasné, trvajú len počas liečby, tzn. 3 – 6 mesiacov, a po vysadení liečby miznú. Okrem toho je možné tieto nežiaduce účinky tlmiť substitučnou (hormóny doplňujúcou) liečbou, ktorá ženám od ťažkostí uľaví, a pritom neovplyvní výsledný liečebný efekt. Na tento účel sa používa hormonálna substitučná liečba (HST) alebo prípravky hormonálnej antikoncepcie.

Iným druhom hormonálnej liečby je užívanie hormonálnej antikoncepcie. Tá spôsobuje zníženie hormonálnej stimulácie ložísk endometriózy. Zároveň tiež znižuje v tele produkciu enzýmov, ktoré sú zodpovedné za vnímanie bolesti. Takto dosiahneme to, že sa ložiská v malej panve zmenšujú a často vymizne aj bolestivosť, ktorá sprevádza menštruáciu alebo pohlavný styk.

V snahe ovplyvniť panvovú bolesť sa mnohokrát užívajú aj antidepresívne lieky. Depresia sprevádza ženy s panvovou bolesťou až v 50 %. Depresívne pacientky udávajú vyššiu intenzitu panvových bolestí. Antidepresíva môžu mať aj priaznivý dopad na liečbu porúch spánku.

Copyright ©2020 IPSEN. Všetky práva vyhradené